werkwijze

  1. De stichting heeft de volgende betrokken partijen aansprakelijk gesteld:

Xeikon N.V.,XBC B.V, Iep Invest N.V., Gerard Cok, Kees Vlasblom, Zoran van Gessel, Benoit Graulich

Zij hebben de desbetreffende aansprakelijkheidsstelling afgewezen of niet gereageerd voor de door de stichting gestelde deadline.

  1. De stichting kan op basis van haar 305a status (zie statuten) nu een collectieve zaak starten, waarbij zij aan de rechter vraagt te verklaren dat de desbetreffende personen/organisaties hebben onrechtmatig hebben gehandeld jegens de door de stichting vertegenwoordigde partijen. Dit zijn vooralsnog dus de (voormalige) aandeelhouders, die hun aandelen hebben aangemeld onder het door Xeikon zelf, onder regie van Bencis, gestarte inkoopprogramma van de eigen aandelen (oktober 2013) of zijn ingegaan op het door Bencis/GIMV gelanceerde verplichte bod in november 2013, dat is afgewikkeld in januari 2014.

  1. Hoewel de stichting dus voor zichzelf kan optreden, wenst zij een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, door (voormalige) aandeelhouders zich te laten aansluiten bij dit initiatief. Aanmelden is eenvoudig en doet U door hier te klikken.

Deelname is volledig kosteloos en dus ook risicovrij. Na uw registratie, draagt U de vordering (‘de misleidingsclaim’) via een zogenoemde akte van cessie over aan de stichting. Die gaat proberen deze voor u te verzilveren. Dat kan door schikkingsonderhandelingen of het voeren van procedures. Slechts indien de Stichting succesvol is, ontvangt zij haar beloning in de vorm van een percentage van de opbrengst.

meldunuaan!