Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel het behartigen van gelijksoortige belangen van (voormalige) aandeelhouders Xeikon N.V. , die schade hebben ondervonden op grond van het aanbieden van hun aandelen Xeikon in het door deze vennootschap ge├źntameerde inkoopprogramma (oktober 2013) of het door XBC B.V. gelanceerde verplichte openbare bod (november 2013), op basis van misleidende informatie, die respectievelijk is verschaft door de vennootschap en de bieder.

  1. Zij tracht dit doel te bereiken dor onder meer het plegen van overleg met Xeikon N.V. en/of XBC B.V., het verstrekken van informatie aan gedupeerden wier belangen de stichting behartigt, het instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 305a van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en andere rechtsvorderingen, het innen van vorderingen, al dan niet krachtens volmacht of last van degene wier belangen door de stichting worden behartigd, en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 

 

 

 

meldunuaan!