aanmelden

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Email-adres (verplicht)

Adres (verplicht)

Stad (verplicht)

Postcode (verplicht)

Land (verplicht)

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer mobiel

Aantal aandelen aangemeld in het inkoopprogramma van Xeikon zelf

Aantal aandelen aangemeld onder het verplichte bod van XBC/Bencis

Opmerking